Korte historie

De Kumpulan Nusa Bupolo is ook vanuit deze functie opgericht door de 1e generatie Burunezen in Nederland. Vanwege de onderlinge spanningen in de opvangkampen begin jaren ‘50 hebben onze ouders en grootouders het nodig gevonden om zich te verenigen. Het doel was om elkaar te steunen en voor elkaar te kunnen zorgen in moeilijke tijden.

De 1e generatie Burunezen in Nederland, die afkomstig is van het eiland Buru, bestond oorspronkelijk uit een groep van ongeveer twintig gezinnen en enkele vrijgezellen. Alle mannen waren destijds in dienst bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en kwamen in deze hoedanigheid in 1951 in Nederland terecht.

In het leger en daarna in de woonkampen waren de Burunezen in aantal sterk in de minderheid ten opzichte van de overige molukse bevolkingsgroepen. Desondanks hebben onze ouders en grootouders er niet voor gekozen om zich op een locatie te vestigen, maar om zich te verspreiden over de woonkampen in Nederland. In deze bewuste spreiding werd de behoefte aan een verenigingsverband versterkt.

In 1953 werd de Kumpulan Nusa Bupolo geboren. In 1985 is de Kumpulan Nusa Bupolo geformaliseerd in de Stichting Kumpulan Nusa Bupolo.

De formele bezetting van het bestuur van de Stichting Kumpulan Nusa Bupolo tot nu is als volgt:

- 1985 - 1992, Voorzitter dhr. M. Seleky, secretaris-penningmeester dhr. J. Solisa†.
- 1992 - 1998, Voorzitter mevr. T. Solisa, secretaris mevr. A. de Jong-Behoekoe NR, penningmeester dhr. J. Solisa†.
- 1998 - 2002, Voorzitter dhr. B. Behoekoe NR, secretaris mevr. A. de Jong-Behoekoe NR, penningmeester dhr. J. Solisa†.
- 2002 - 2012, Voorzitter mevr. M. Biloro, secretaris (a.i.) dhr. B. Siegers, penningmeester dhr. B. Siegers.

In Nederland werd die minderheidspositie in de diverse opvangkampen voelbaarder door de geografische spreiding van de KNIL-militairen en hun gezinnen.

Kumpulan Nusa Bupolo - Secretariaat - Akkerwinde 29 4102 JK, CULEMBORG - T: +31 (0) 34 - 5518460 - E: bupolo2010@gmail.com
Powered by: HydrogenMedia