Wat is een Burunese Kumpulan?

De Kumpulan Nusa Bupolo is een vereniging van families, gezinnen en individuen in Nederland die een gemeenschappelijke herkomst delen: het eiland Buru verbindt ons.

De betekenis van een kumpulan is wellicht te verduidelijken met de ‘extended family'; in onze termen "Keluarga Besar". De tegenhanger van een ‘extended family' (in het nederlands vertaald: groot-familie) staat tegenover het begrip kerngezin. De Keluarga Besar is een samenlevings- en samenwerkingsverband.

Keluarga Besar gelden de volgende waarden en principes:

  • respect
  • vertrouwen
  • betrokkenheid en geborgenheid

 

Om de betekenis van een kumpulan voor de deelnemers te kunnen begrijpen is het nodig om een duidelijk onderscheid te maken in de kumpulan als formele organisatie en als gemeenschap (community). De Kumpulan Nusa Bupolo is in 1985 geformaliseerd in de Stichting KNB die goede doelen nastreeft en realiseert. Daarnaast is de kumpulan een symbolische eenheid die de deelnemers als burunese gemeenschap verbindt: de buru community. De sociale verbondenheid wordt in de community beleefd en ervaren. Het vormt de kracht van de kumpulan.

Om te voorkomen dat we doorschieten in de formele organisatie, maken we duidelijk onderscheid hierin. In ons beleid en onze besluitvorming hebben we hier nadrukkelijk aandacht voor.

"In de ontmoeting ligt de sleutel tot verbondenheid"

 Ontmoeten is de kernactiviteit van de kumpulan. Het ontmoeten roept warme gevoelens bij een ieder op. Een ontmoeting is de gelegenheid om bij elkaar zijn, om wat te kletsen, samen eten, een bordje rijst samen aan tafel of op schoot in de keuken. Het doet er eigenlijk niet toe, als we maar samen zijn.

‘Samen zijn' symboliseert onze onderlinge verbondenheid van dat moment, maar ook de sociale verbondenheid die je voelt in goede en minder goed tijden. Op de momenten dat iemand hulp nodig heeft, als iemand ziek is, een luisterend oor nodig heeft of als er een huwelijk, doop of belijdenis te vieren is.

Om ontmoetingen in kumpulan verband mogelijk te maken organiseren we regelmatig activiteiten, zoals een jaarbijeenkomst de Rapat Umum, een Buru feest, een barbecue, sportdag en een vormingsweekend (zie onze werkgroepen en houdt de agenda in de gaten). De aard van de ontmoetingen is wisselend en beweegt zich tussen uiterst formeel en informeel, maar altijd onderhoudend, gezellig en waardevol.

Kumpulan Nusa Bupolo - Secretariaat - Akkerwinde 29 4102 JK, CULEMBORG - T: +31 (0) 34 - 5518460 - E: bupolo2010@gmail.com
Powered by: HydrogenMedia